MålBar: Paneldebatt om framtida til språksamlingane ved UiO

Den 11. juni i år avgjorde Universitetet i Oslo at dei ikkje lenger vil ta ansvaret for dei store ord- og namnesamlingane som har vore knytte til institusjonen sidan 1970-talet. Dette har skapt sterke reaksjonar og mykje diskusjon.

Språksamlingane er sette saman av ordboksverka for gamalnorsk, bokmål og nynorsk, namnearkiva og samlingane etter Målførearkivet.

Kva må til for å sikra framtida til desse samlingane? Og kva blir konsekvensane dersom dei ikkje blir drifta vidare?

Oslo mållag og fylkesmållaget Vikværingen inviterer til paneldebatt på Litteraturhuset (Nedjma i 3. høgda) den 28. august!

Debatten byrjar 1900.

Arrangementet er gratis og ope for alle. Møt opp litt før for god plass.

I panelet sit:

– Åse Wetås (Norsk Ordbok 2014)
– Daniel Ims (Språkrådet)
– Trine Skei Grande (V)
– Kristian-Emil Kristoffersen (UiO)

Ordstyrar for kvelden er Jens Kihl.

Vel møtt!

Dette innlegget vart lagt inn i Uncategorized. Bokmerk fastlenkja.