MålBar 27. november: Aasen og Prøysen – åndsfrendar?

Kristin Fridtun fortel om to av sine største heltar, fjorårsjubilanten Ivar Aasen og årets jubilant Alf Prøysen. Er det fleire koplingar mellom dei enn me får inntrykk av ved fyrste augnekast, jamvel om det opplagt er store skilnader mellom dei òg? Fridtun vil mellom anna ta føre seg klassetilhøva, språkprosjektet, samfunnskritikken og poetikken deira.

Møt opp 18.30 på Litteraturhuset (Kverneland)!

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Dette innlegget vart lagt inn i Uncategorized. Bokmerk fastlenkja.