Nyhendebrev nr 1/2017 for Oslo Mållag

 

  • Forfattarkveld i Maridalen kirke, med Oslo Mållag som medarrangør:

I år er kulturkvelden i Maridalen kirke litt seinare enn vanleg, nemleg søndag 18. juni. Vi håpar likevel at folk kan setje av kvelden. Forfattaren i år er Åsta Holth. Holth er rekna som den fremste av Finnskogens forfattarar. Ho er ei fargerik, allsidig og dugande dame som fortener å kome fram i lyset.

Vi sender ut ei påminning rett etter pinse, sidan det er såpass lang tid til. Da vil det òg kome eit flygeblad om arrangementet.

 

  • Seminar med lærarar frå Oslo og Akershus:

Seminaret i år blir på Det Norske Teatret , 17.oktober 2017, kl 14-18. Mykje av programmet for dette seminaret er allereie klart. Det vil kome meir informasjon om arrangementet etter kvart.

  • Fylkeslaget Vikværingen melder om at det laurdag 20. mai vart halde eit strategimøte om nynorsken i Hordaland. På møtet kom det opp fleire punkt, men her er ein kortversjon: Framtida for nynorsk som jamstelt skriftspråk i Noreg vert langt på veg avgjort på Strilelandet. Det som hender i området kring Bergen vil få konsekvensar for dei nynorske kjerneområda, ikkje berre i Hordaland, men og i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal, og sjølvsagt for nynorskområda i Agder, Rogaland, Oppland, Buskerud og Telemark. For meir detaljert informasjon, sjå her: [lenke til pdf av referatet?]

 

 

  • Lagssending 03/2017 frå Noregs Mållag er i posten: Medlemslister blei sende i førre veke, med målsetjinga om å bli 13 000 medlemer i 2017. I skrivande stund er det 11 647 som har betalt, eit veldig lovande tal. For å nå målet er me avhengige av verving i lokallaga våre. Me er i gang med å produsere nytt vervemateriell, og meir info kjem. Diskuter gjerne på neste styremøte kva de kan gjere for å verve nye medlemer. I denne lagssendinga har me samla ein del informasjon om korleis laga kan skaffe seg litt større økonomiske musklar til å drive aktivt målarbeid. Noko av det kan virke tungt å setje seg inn i, men det er ikkje så vanskeleg som det ser ut. Og ikkje nøl med å ta kontakt om det er noko me hjelpe dykk med.

1. Studiestøtte
Mange lokallag skipar språkkaféar for vaksne innvandrarar. Me oppmodar fleire lag om å søkje studiestøtte til liknande tiltak.

2. Organisasjonsmidlar
I år løyver Noregs Mållag 250 000 kroner i organisasjonsmidlar, som lokal- og fylkeslaga kan søkje om å få bruke i sitt lokale målarbeid. De kan søkje gjennom heile året.

3. Momskompensasjon
Frist for momsrefusjonssøknad i 2017 er 1. august.

4.Nynorsk næringslivspris
Send oss gjerne framlegg til kandidatar til Nynorsk næringslivspris 2017.

5. Bokpakker frå Samlaget
Samlaget har oppdaterte bokpakker til gode prisar.

6. ParallellklasseflygebladVel nynorsk for barnet ditt!
Me har laga eit nytt parallellklasseflygeblad. De kan tinge fleire i krambua.

Dette innlegget vart lagt inn i Uncategorized. Bokmerk fastlenkja.