Skribentarkiv: Helene Urdland Karlsen

Studiering om den nye kommunereforma

Oslo mållag inviterer til studiering den 29. januar, klokka 18.00 på Skrivarstova (Lilletorget 1).

Ei ny kommunesamanslåing vil nok ein gong svekkja nynorsken si stilling i Kommune-Noreg. Dette syner ein rapport som Jens Kihl (Klassekampen) og Kåre Lilleholt (UiO) har skrive.

Read more on Studiering om den nye kommunereforma…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på Studiering om den nye kommunereforma

MålBar 27. november: Aasen og Prøysen – åndsfrendar?

Kristin Fridtun fortel om to av sine største heltar, fjorårsjubilanten Ivar Aasen og årets jubilant Alf Prøysen. Er det fleire koplingar mellom dei enn me får inntrykk av ved fyrste augnekast, jamvel om det opplagt er store skilnader mellom dei òg? Fridtun vil mellom anna ta føre seg klassetilhøva, språkprosjektet, samfunnskritikken og poetikken deira.

Read more on MålBar 27. november: Aasen og Prøysen – åndsfrendar?…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar 27. november: Aasen og Prøysen – åndsfrendar?

MålBar: Brørne Løvehjarte

Oslo mållag inviterer til teatertur på Det Norske Teatret.

Vil du vera med på teater den 30. oktober? Framsyninga tek til 17.30. Billetten kostar berre 60 kroner for medlemer (originalpris: 280 kroner). Meld deg på via e-post: heleneukarlsen@gmail.com – eller ring 97512176.

Read more on MålBar: Brørne Løvehjarte…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar: Brørne Løvehjarte

MålBar 12. september: Kva er det eigentleg med nynorsken?

Systrene Sigrid og Guri Sørumgård Botheim er forfattarar. Humor er eit gjennomgåande element i skrivinga deira, og nynorsk er eit uunngåeleg tema.

Kva er det eigentleg med nynorsken? spør Guri og Sigrid. Kvifor gidd vi dette? Av og til må vi minne oss sjølve på kvifor vi skriv nynorsk, akkurat som vi må minne oss på kvifor vi har vald å vera kvinner. På same måte som alle kvinner er feministar, er alle nynorskbrukarar idealistar. Vi elskar å bli spurt om kvifor vi skriv nynorsk (ein av grunnane til å skrive nynorsk er jo å få spørsmål om kvifor ein skriv nynorsk). Den viktigaste grunnen er at det er for å vera vanskeleg og for å leva i randsona av det som er akseptabelt.

Read more on MålBar 12. september: Kva er det eigentleg med nynorsken?…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar 12. september: Kva er det eigentleg med nynorsken?

MålBar: Paneldebatt om framtida til språksamlingane ved UiO

Den 11. juni i år avgjorde Universitetet i Oslo at dei ikkje lenger vil ta ansvaret for dei store ord- og namnesamlingane som har vore knytte til institusjonen sidan 1970-talet. Dette har skapt sterke reaksjonar og mykje diskusjon.

Read more on MålBar: Paneldebatt om framtida til språksamlingane ved UiO…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar: Paneldebatt om framtida til språksamlingane ved UiO

Ny leiar i Oslo mållag

53. Helene Urdland Karlsen_liten

Helene Urdland Karlsen (27) tek over som ny leiar i Oslo mållag etter Birgitta Lim Ersland, som har vore leiar sidan 2011. Urdland Karlsen har til no sete som nestleiar og før det har ho vore skrivar i lokallaget.

Read more on Ny leiar i Oslo mållag…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på Ny leiar i Oslo mållag

MålBar 29. mai: Are Kalvø om «Grunnlova»

bruk_målbar_kalvø

På torsdag inviterte Oslo mållag til MålBar på St. Hanshaugen. Nærare 30 interesserte møtte opp for å høyra Are Kalvø fortelja om «den nye Grunnlova». Framlegget er eit han har jobba med i over to år, fortel han. Det skulle berre mangla at det vart bok og TV-serie ut av det heile.

Read more on MålBar 29. mai: Are Kalvø om «Grunnlova»…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar 29. mai: Are Kalvø om «Grunnlova»

Prøysen-kveld i Maridalen kyrkje

Alf_PrøysenOslo mållag og soknerådet i Maridalen skipar til Prøysen-kveld!

Kom og høyr Ove Røsbak, sundag 1. juni kl. 19.00 i Maridalen kyrkje.

Program:
– Alf Prøysen – liv og dikting
– Skodespelar Tone Ringen syng og les
– Musikk ved pianist Torhild Fimreite.

Read more on Prøysen-kveld i Maridalen kyrkje…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på Prøysen-kveld i Maridalen kyrkje

MålBar: Are Kalvø om «Grunnlova»

sz1bdf1dSjølv om vi no kan feira at den offisielle grunnlovsteksten endeleg kjem på norsk, har Are Kalvø framleis sine eigne tankar om korleis Grunnlova eigentleg burde sjå ut. Møt han til føredrag og diskusjon på Enoteca St. Hanshaugen, torsdag 29. mai!

Read more on MålBar: Are Kalvø om «Grunnlova»…

Lagt inn i Uncategorized | Kommentarar avslått på MålBar: Are Kalvø om «Grunnlova»